IELTS İstanbul

IELTS İstanbul

  • Eğitim konseptimiz öğrencilerimizin akademik becerileri kadar, psikolojik durumunu da göz önüne alır.Dersler interaktif olduğu kadar eğlenceli ve öte yandan öğrencilerin bilgi ve beceri sınırlarını genişletmeye yönelik tasarlanmıştır.
  • Eğitim içeriğimiz ve kaynaklarımız oldukça fazladır ve IELTS uzmanlarımız hangi kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda son derece tecrübelidir.
  • Dersler bilhassa üç ana alanda yazma, okuma ve konuşma yoğunlaşır. Dinleme, içlerinde en kolay bölüm olduğu için daha ziyade sınıf dışı bir aktivite olarak planlanmıştır.
    İşlenen ders içerikleri ve verilen ev ödevlerine ek olarak, her öğrencinin randevu alarak, ücretsiz online ders alabilir.
  • IELTS deneme testlerine düzenli olarak haftada bir, ya da iki haftada bir katılması beklenmektedir. Test uygulaması merkez ofisimizce yürütülecek, “yazılı” bölümü native IELTS öğretmenleri tarafından kontrol edilerek değerlendirilecek ve isterseniz sizinle yazdığınız makale hakkında konuşulacaktır. Söz konusu makale değerlendirmesi ve kritiği arzu edilirse bilahare sınıf içinde de yapılabilir.